Mail
Hem
DHTML
DHTML
Tillbyggnad  på totalentreprenad. Boy: 112 kvm.
Solstigen 26, Nacka.
Tillbyggnad  på totalentreprenad.
Boy: 45 kvm.
Igelkottsvägen 5a, Sollentuna.
Taklyft på totalentreprenad.
Boy: 81 kvm.
Borevägen 7, Sollentuna.
Inbyggnad på totalentreprenad.
Boy: 16 kvm.
Backstuguvägen 5a, Saltsjö Duvnäs.
REFERENSPROJEKT
Nybyggnad på generalentrepred.
Boy: 205 kvm.
Eldarstigen 5, Salem.
Nybyggnad på totalentreprenad.
Boy: 178 kvm. Postgårdsvägen 4,
Kungsängen.
Nybyggnad på generalentrepred.
Boy: 246 kvm.
Kantljungsvägen 5, Huddinge.
Nybyggnad på totalentreprenad.
Boy: 245 kvm.
Homlevägen 15, Sollentuna.
Tillbyggnad på totalentreprenad.
Boy: 164 kvm.
Vinkelvägen 7, Sollentuna.
Tillbyggnad på totalentreprenad.
Boy: 75 kvm.
Sommarvägen 3,

Sollentuna.
Nybyggnad på generalentreprenad.
Boy: 170 kvm. Rättarbodavägen 29, Upplands-Bro.
Nybyggnad på generalentreprenad.
Boy: 186 kvm. Spaljevägen 14, Upplands-Bro.
Tillbyggnad på totalentreprenad.
Boy: 55 kvm.
Runstigen 3, Sollentuna.
Tillbyggnad på totalentreprenad.
Boy: 42 kvm.
Vattengrand 20, Sollentuna.
Tillbyggnad på totalentreprenad.
Boy: 72 kvm + 8 kvm.
Slottsvägen 9, Sollentuna.
Tillbyggnad på totalentreprenad.
Boy: 98 kvm. Duvnäsvägen 31, Saltsjö Duvnäs.
Tillbyggnad på totalentreprenad.
Boy: 40 kvm.
Stråkvägen 31, Sollentuna.
Tillbyggnad på totalentreprenad.
Boy: 18 kvm.
Igelkottsvägen 4, Sollentuna.
Tillbyggnad på totalentreprenad. Takkupa.
Boy: 72 kvm.
Länsmansvägen 13, Sollentuna.
Tillbyggnad på totalentreprenad.
Boy: 72 kvm.
Manhemsvägen 3, Sollentuna.
Taklyft och tillbyggnad (komplementbyggnad + garage) på totalentreprenad.
Boy: 24 kvm.
Villavägen 10, Sollentuna.
Tillbyggnad på totalentreprenad.
Takkupa.
Färdingsmansvägen 20, Sollentuna.
Nybyggnad på totalentreprenad.
Boy: 285 kvm + 36 kvm (garage). Trångsundsvägen 56,  Huddinge.